fa-IR

دریـــافت خبـــــر نامه

بااشتراک خبر نامه سی گل از تمامی محصولات جدید و تخفیفات ویژه ما مطلع می شوید

باشگاه مشتریان سی گل

باشگاه مشتریان سی گل

دردرون هر مجموعه فقط مراکز هزینه وجود دارند،تنها مرکزسود و نقدینگی،مشتریان هستند که سود می رسانند.» ریچاردهوکر« شما مشتری گرامی با داشتن این کارت از هر نقطه ای از کشور و هر زمان از سال می توانید از اعتبار ذخیره خود بعنوان تخفیف قابل استفاده در سی گل استفاده نمایید . دارنده کارت به ازای هر مبلغ خرید حداقل 15 درصد کل مبلغ به اعتبار کارت افزوده شده و در خرید بعدی بعنوان تخفیف می تواند استفاده نماید . اعتبار کارت تا سه ماه ذخیره شده و مشتری میتواند از این اعتبار استفاده نماید ، بعد از پایان مدت زمان ذکر شده اعتبار صفر می شود و با خرید جدید اعتبار کارت مجدداً افز ایش خواهد یافت ، همچنین از تخفیف روزانه که فقط به اعضا ء باشگاه مشتریان تعلق می گیرد، استفاده نماید. اعتبار کارت تا سه ماه ذخیره شده و مشتری میتواند از این اعتبار استفاده نماید ، بعد از پایان مدت زمان ذکر شده اعتبار صفر می شود و با خرید جدید اعتبار کارت مجدداً افز ایش خواهد یافت . این کارت فقط در سی گل در سراسر کشور قابل استفاده می باشد و هیچ ارزش قانونی دیگری ندارد. در زمان دریافت کارت حتما شماره همراه خود را به منظور شرکت در قرعه کشی و اطلاع از تخفیفات ویژه در سی گل به مدیر فروشگاه ارائه نمایید. با تشکر از حسن انتخاب شما